Monday Jul 13, 2020

حافظ و پزشکی-در تقدیر از جامعه پزشکی ایران-پادکست حافظ‌پجوهی

//www.youtube.com/watch?v=ubeqtg99vPc&list=PLS6fu0xbvJepdxARON8jz3j9O4lusfp_v&index=1

 

از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز
زان‌که در روح‌فزایی چو لبت ماهر نیست
موضوع این جلسه از پادکست (حافظ و پزشکی) درباره عشقی هست که در اثر دوری از معشوق؛ رنج و شکنجه و عذاب (در اینجا بیشتر بیماری) برای عاشق به وجود میاد. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean